Liên hệ

Songdaidc.com.vn - Vươn tới tầm cao mới

Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển Sông Đà

Sông Đà IDC

14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Hồ Chí Minh

093 126 91 71 songdaidc.com.vn@gmail.com

Sông Đà IDC là website chuyên trang về bất động sản và tài chính, với hơn 5 năm phát triển và nghiên cứu thị trường Việt Nam. Có sự tham vấn của chuyên gia trong ngành xây dựng và định hướng nhằm cung cấp cho bạn đọc các thông tin mới nhất

https://medium.com/@songdaidc

https://www.linkedin.com/company/songdaidc

https://www.pinterest.com/songdaidcvn

https://www.instagram.com/songdaidc1/

https://vimeo.com/songdaidc

https://www.facebook.com/songdaidc

https://www.youtube.com/channel/UCEYlotR-8ULu-NjMQZauZoA

https://sites.google.com/view/songdaidc

https://about.me/songdaidc

https://songdaidc.tumblr.com/