Trái phiếu doanh nghiệp 1

Trái phiếu doanh nghiệp

Trái phiếu là một chứng nhận nghĩa vụ nợ của người phát hành phải trả cho người sở hữu trái phiếu đối với một khoản tiền cụ thể, trong một thời gian xác định và với một lợi tức quy định. Người phát hành có thể là doanh nghiệp, một tổ chức chính quyền như Kho bạc nhà nước, chính quyền. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào tìm hiểu trái phiếu doanh nghiệp.

Trái phiếu doanh nghiệp là gì?

Trái phiếu doanh nghiệp có hình thức khá giống với trái phiếu chính phủ với chức năng đảm bảo, công nhận nợ do một công ty phát hành và bán cho các nhà đầu tư.

Đây là một dạng trái phiếu công nhận nghĩa vụ nợ đối với chủ sở hữu trái phiếu. Đây là hình thức huy động vốn có tính ràng buộc về mặt pháp lý.

Trái phiếu doanh nghiệp (tiếng Anh là Corporate Bond) có rủi ro cao hơn trái phiếu chính phủ. Lãi suất hầu như luôn cao hơn đối với các trái phiếu doanh nghiệp, ngay cả đối với các công ty, tổ chức có chất lượng tín dụng hàng đầu.

Trái phiếu doanh nghiệp 2

Mua trái phiếu doanh nghiệp ở đâu

Việc mua trái phiếu hoàn toàn không khó. Đối với trái phiếu doanh nghiệp phát hành thông qua các công ty bảo lãnh hoặc các đại lý hoặc bán lẻ thì nhà đầu tư các nhân và doanh nghiệp được tham gia mua.

Trong trường hợp nhà đầu tư cá nhân muốn đầu tư mua – bán trái phiếu TP đã phát hành thì mở tài khoản tại các công ty chứng khoán, và xem các lệnh chào mua, chào bán trên sàn HNX để thực hiện giao dịch với phương thức thoả thuận khá thuận lợi tương tự giao dịch cổ phiếu. Tất nhiên để thu lời, thì nhà đầu tư xác định trái phiếu được chào bán ở thời điểm giá thấp để mua; và bán lại vào thời điểm giá cao để thu lợi

Phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh. Đối tượng phát hành trái phiếu doanh nghiệm là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam hoặc tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Nghị định này quy định rõ:

  1. “Trái phiếu doanh nghiệp” là loại chứng khoán có kỳ hạn từ 01 năm trở lên do doanh nghiệp phát hành, xác nhận nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi, và các nghĩa vụ khác (nếu có) của doanh nghiệp đối với nhà đầu tư sở hữu trái phiếu.
  2. “Trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ” là trái phiếu doanh nghiệp được phát hành cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và không sử dụng phương tiện thông tin đại chúng hoặc Internet.

Nguyên tắc phát hành và sử dụng vốn trái phiếu doanh nghiệp

  1. Doanh nghiệp phát hành trái phiếu theo nguyên tắc tự vay, tự trả, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn và đảm bảo khả năng trả nợ.
  2. Doanh nghiệp phát hành trái phiếu để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư, để tăng quy mô vốn hoạt động hoặc để cơ cấu lại các khoản nợ của chính doanh nghiệp. Mục đích phát hành phải được doanh nghiệp nêu cụ thể tại phương án phát hành trái phiếu và công bố thông tin cho nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu theo quy định tại Nghị định này.
  3. Việc sử dụng vốn huy động được từ phát hành trái phiếu phải đảm bảo đúng mục đích theo phương án phát hành và nội dung công bố thông tin cho nhà đầu tư.

Trái quyền doanh nghiệp là gì?

Trái quyền là quyền của doanh nghiệp, được phép yêu cầu một người khác thực hiện một nghĩa vụ tài sản đối với mình. Đó có thể là nghĩa vụ làm hoặc không làm một việc hoặc chuyển quyền sở hữu tài sản.

Nói cách khác trái quyền là quyền cho phép một cá nhân hay tổ chức đòi hỏi một người khác, gọi là thụ trái, thực hiện một việc. Điều đó có nghĩa rằng, để quan hệ trái quyền vận hành hoàn hảo, nhất thiết phải có sự hợp tác của cả trái chủ và thụ trái.

Trên đây là thông tin căn bản về trái phiếu doanh nghiệp cũng như trái quyền. Hiện có rất nhiều đơn vị bất động sản đang chuyển qua mô hình phát hành trái phiếu – quyền mua và được thị trường đón nhận rất tốt vì lãi suất cao có tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất và trái quyền có môt số quyền lợi đặc biệt tốt

Viết một bình luận