Category Archives: Chưa được phân loại

Thực trạng thị trường bất động sản hiện nay

Tìm hiểu về thực trạng thụ trường bất động sản hiện nay là một trong những yếu tố hết sức quan trọng để có cái nhìn khách quan và chính xác. Từ đó có thể giúp nhiều nhà đầu tư có những quyết định chính xác nhất. Khi được hỏi về diễn biến thị trường […]

Phân Biệt Sổ Hồng Sổ Đỏ

Sổ hồng và sổ đỏ là tên gọi mà người dân thường tự đặt dựa trên màu sắc của mỗi loại giấy. Tuy nhiên trên thực tế, ngoài khái niệm về màu sắc thì bạn cần tìm hiểu rõ hơn sự khác biệt về mặt pháp lý của loại giấy tờ này. Sổ hồng là […]